Oznámení o přerušení dodávky energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka energie:

Dne 10.5.2019 od 7.30 do 11.30 – ul. Pláňava od čp. 114, 134 a vodárny čp. 341 směr Křižánky, celá Česká Cikánka, celá Moravská Cikánka, včetně odběratelské trafostanice Svratka-autokemp 35kV č. 209034 (Žďas)

Dne 10.5.2019 od 7.30 do 15.30 – ul. Libušina od čp. 176 + od čp. 105 a 118 směr křižovatka, ul. Dopravní, Ohradská, Borovinská, Krátká, Boční, Havlíčkova, U Zbrojnice, Revoluční, ul. Palackého od čp. 103 směr křižovatka, náměstí 9. května, Čs. armády čp.46, ul. Táborská, Račanská, Na Nábřeží, Žižkova (mimo čp.88), Pionýrská (od ul. Palackého po čp. 365 a 138 včetně), ul. Okružní, Rekreační, Hlavní, Plevova, Tučkova, Na Úvoze, Družstevní-čísla 249, 265, 279, 390 a 391, ul. U Stadionu, Partyzánská vč. ZŠ, benzinové pumpy a chat v okolí, oblast Přední Hůra (Horní ulice).

Kalamitní kůrovcové desatero

Kalamitní kůrovcové desatero (.pdf)

Obdobná informace je rovněž umístěna na webu města Žďár nad Sázavou (https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/ ) a je součásti informační kampaně MěÚ ZR, která zahrnuje opakovanou prezentaci problematiky v místním i oblastním tisku, rozhlasu a televizi, na webu města, na facebooku, ale i přímým písemným kontaktem s jednotlivými obcemi či vlastníky lesů v problémových případech. S konkrétními vlastníky samozřejmě mimo výše popsané komunikují i jednotliví pověření odborní lesní hospodáři, kteří vlastníka lesa upozorňují na existenci kůrovce v jeho lese a stanovují nezbytný termín pro včasné zpracování a účinnou asanaci.

V souvislosti se zpracováním kůrovcového dříví upozorňujeme i na dotační programy kraje Vysočina (https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02739?kat=7&s=aktivni) – kde sběr žádostí končí 29.3.2019 a dotační programy MZe (http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/