Kalamitní kůrovcové desatero

Kalamitní kůrovcové desatero (.pdf)

Obdobná informace je rovněž umístěna na webu města Žďár nad Sázavou (https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/ ) a je součásti informační kampaně MěÚ ZR, která zahrnuje opakovanou prezentaci problematiky v místním i oblastním tisku, rozhlasu a televizi, na webu města, na facebooku, ale i přímým písemným kontaktem s jednotlivými obcemi či vlastníky lesů v problémových případech. S konkrétními vlastníky samozřejmě mimo výše popsané komunikují i jednotliví pověření odborní lesní hospodáři, kteří vlastníka lesa upozorňují na existenci kůrovce v jeho lese a stanovují nezbytný termín pro včasné zpracování a účinnou asanaci.

V souvislosti se zpracováním kůrovcového dříví upozorňujeme i na dotační programy kraje Vysočina (https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02739?kat=7&s=aktivni) – kde sběr žádostí končí 29.3.2019 a dotační programy MZe (http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/