Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 10.10.2019 od 7.30 do 15.30

Vypnutá oblast:

ulice Libušina od čp. 295 a 181 směr křižovatka po čp. 112 a 96 včetně (mimo areál Mars)
ul. Poděbradova, ul. Čs. armády, ul. Chocholáčova a Slunný vrch
ul. Táborská-jen čp. 291 a 515, ul. Pionýrská od čp. 370 (DPS) po bytovku čp. 372, ul. Komenského, ul. Žižkova (čp. 88, 444), náměstí Národního povstání, ul. Palackého čp. 169, ul. Moravská, ul. Na Náhoně, ul. Družstevní – mimo čp. 390, 391, 249, 265, 279, ul. Partyzánská čp. 14, 228 a 480, ul. Kostelní, ul. Nad Školou, ul.  U Koupaliště – celá průmyslová zóna vč. trafostanice Kovo HB č.700151, odb. TS Delta č.209024 a „Plemenáři“ č.209026, ul. Cikanecká-areál firmy Tohos.

Pro upřesnění: vypnutí se týká těchto čp.:

(Pokračování textu…)

Upozornění

Ve dnech 29.8.-2.9.2019 se na dětském středisku ve Svratce neordinuje.

Neodkladné případy ošetří MUDr. Simona Hradecká, Dukelská 568, Nové Město na Moravě, tel. 566 615 941

Nabídka volného bytu v DPS

Město Svratka nabízí volný byt v Domě s pečovatelskou službou.

Jedná se o jednopokojový byt s příslušenstvím v 1. nadzemním podlaží – kuchyňka a pokoj, koupelna s WC a zádveřím. Vstup do domu i byt jsou bezbariérové. Byt je možno pronajmout k bydlení zejména seniorům, osobám se sníženou soběstačností a osobám zdravotně postiženým, které nepotřebují komplexní zdravotní péči.

Žádost o přidělení mohou podat:

  1. a) zájemci ve věku 70 let a více
  2. b) žadatel je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby

dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Byt číslo 5

Velikost bytu 33,86 m2

Byt je k pronájmu od září 2019.

Bližší informace je možné získat na MěÚ Svratka nebo přímo v DPS Svratka, Pionýrská 370 u paní Marie Polákové, tel. 774 225 400.

 

Uzavírka silnice II/354 – most Milovy

Od 5.8.2019 bude uzavřený průjezd přes Milovy z důvodu rekonstrukce mostku. Uzavírka potrvá do 31.10.2019.

Oficiální objížďka vede přes Březiny, Krásné a Daňkovice do Sněžného. Stejně tak bude jezdit autobusová linka do Nového Města na Moravě. Další případné informace o průjezdu do Nového Města poskytne MěÚ Svratka.