Uzavírka silnice II/343 Svratka-Hlinsko

Od 14. 7. do 31. 8. 2016 bude probíhat další etapa rekonstrukce  silnice II/343 v úseku Jeníkov až do Kameniček ke křižovatce na Chlumětín. V těchto dnech bude silnice uzavřena a objížďka povede z Hlinska do Krouny a dále na Svratouch a Svratku. Průjezd bude povolen pouze autobusové dopravě a vozům integrovaného záchranného systému, výjimky nebudou udělovány.

Dále bude ve dnech 2.-12.8.2016 probíhat rekonstrukce této silnice v kraji Vysočina, tedy v úseku od Sloupku ke Krejcaru až na hranici kraje. Na lince 620755 Svratka-Hlinsko nebudou obsluhovány zastávky autobusu Chlumětín, rozc. (U Sloupku) a Svratka, škola. Pro autobusovou dopravu bude povolen průjezd po místní komunikaci (přes kopec) z Chlumětína do Svratky.