Přestěhování sběrného dvora

Od pátku 14.10.2016 funguje sběrný dvůr na novém místě, tedy v areálu Technických služeb Svratka (TESS), dříve garáže ČSAD. Provozní doba zůstává nezměněna, tedy:

Pondělí, středa, pátek : 14.30 – 16.30

Sobota : 8.30 – 10.30

 

.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 25.10.2016

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 25.10.2016 od 7.30 do 19 hodin takto:

ul. Libušina: od čp.295 a 181 směr křižovatka po čp. 112 (J.Bureš) a 96 (Kášovi) včetně (mimo areálu podniku Mars)
ul. Poděbradova – celá
ul. Čs.armády s hotelem Mánes (mimo čp. 46, 220 a 264)
ul. Komenského – celá
ul. Pionýrská (od bytovky čp.372 po DPS, včetně)
ul. Žižkova
náměstí Národního povstání – celé
ul. Palackého – jen čp.169
ul. Moravská-celá
ul. Na Náhoně – celá
ul. Družstevní  (mimo čp.249, 265, 279 a bytovky čp.390, 391)
ul. Partyzánská – čp. 12, 14, 228, 300, 480, 481, 482
ul. Kostelní – celá
ul. Nad Školou – celá
ul. U Koupaliště, odběratelská trafostanice Imont Press
odběratelská trafostanice Delta Svratka
odběratelská trafostanice Kovo HB

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 12.10.2016 takto:

7.30-10.00 : ulice Pláňava od vodárny čp.341 směr Křižánky, ulice Na Vyhlídce, ulice Na Kopečku, ulice Cikanecká, ul. U Mostu, ulice Na Sušině (mimo TS Hotel Svratka)

10.00-12.30: ulice Borovinská, ul. Ohradská od čp.165 a 149 k TESS, ulice Libušina čp.105 a 176, ulice Krátká, ulice Dopravní – areál TESS, ulice Boční vč.čp.262, ul. Havlíčkova od křižovatky s ul. Revoluční směr ul. Boční

12.30-15.00: Moravská Svratka a sběrný dvůr ul. Na Náhoně

Uzavírka silnice II/343

Od pondělí 3.10.2016 dojde k úplné uzavírce silnice II/343 v úseku od koupaliště až ke Sloupku. Silnice nebude vůbec průjezdná kvůli pokládání nového asfaltového povrchu. Je možné, že část úseku, tedy od koupaliště na konec Svratky by mohla být zprovozněna již v úterý. Uzavírka je plánován do pátku 7.10., avšak k úplnému zprovoznění by mohlo dojít již dříve.

Autobusové linky od Hlinska a Žďáru n.S. budou jezdit od Sloupku na Chlumětín a po místní komunikaci „přes kopec“ do Svratky. Zastávka Svratka, škola nebude obsluhována.

Pro veškerou dopravu je stanovena objízdná trasa: Svratka-Svratouch-Krouna-Hlinsko, případně Krouna-Kladno-Dědová-Kameničky-Herálec a dál do Žďáru n.S.

Přerušení dodávky vody, ulice ČSA

Vodárenská akciová společnost a.s. oznamuje odběratelům vody, že dne 27.9.2016 v době od 7:30 do 12:00 bude přerušena dodávka vody v ulici ČSA ve Svratce a to z důvodu napojení nového stavebního obvodu Slunný vrch.

Děkujeme za pochopení                 Vodárenská akciová společnost a.s. Žďár n.S

Oprava silnice II/343 ze Svratky ke Sloupku

Od 15.9.2016 bude probíhat oprava povrchu silnice II/343 v úseku od Sloupku do Svratky, po odbočku ke koupališti.

Ve dnech 15.-16.9. dojde k frézování starého povrchu vozovky, provoz bude řízen semafory. K úplné uzavírce provozu by mělo dojít 3.10. na cca 3-4 dny kvůli pokládce nového povrchu.

Děkujeme za pochopení

Uzavírka ulice Čs.armády

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vám oznámit, že ve čtvrtek 8.9.2016 nebude průjezdná ulice Čs.armády. Důvodem je překop místní komunikace u domu čp.313 J.Sádovského kvůli napojování inženýrských sítí pro Slunný vrch. Využijte, prosíme, objížďku ulicí Poděbradovou.
Děkujeme za pochopení.

Odečty vodoměrů

V září budou probíhat odečty vodoměrů, které bude provádět odečítačka VAS a.s.

Prosíme odběratele, aby v době své nepřítomnosti zanechali samoodečet měřidla na viditelném místě.